Biserica Sfântul Ilie

Despre noi vezi date de contact

Legal parohia a fost înfiinţată în 1910, iar biserica parohială ridicată înre 1933-1939, prin strădania, râvna şi stăruinţa Pr. Ic. Stavr. Vasile Hăisan (1903-1966). Acesta a fost numit aici încă din 1928, iar din construcţia bisericii parohiale şi-a făcut unul dintre idealurile preoţiei sale, pe care-l va duce la împlinire. Piatra de temelie s-a pus la 26 septembrie 1933, de vrednicul întru adormire patriarh Miron Cristea, în prezenţa regelui Carol II, alături de familia şi curtea regală, a oficialităţilor civile, administrative şi militare din Bucureşti, Prahova şi Sinaia. Biserica este zidită după planurile profesorului Smărăndescu, apreciat arhitect al secolului XX, în stil bizantin-românesc, din piatră cioplită de Moroieni, căptuşită cu cărămidă dublă, cu bolţi şi acoperiş din beton armat, peste care sunt aşezate olane roşii turceşti, impresionând prin măreţie, soliditate şi frumuseţe artistică. Meşterii au fost recrutaţi din Sinaia şi localităţile din jur: Comarnic, Secăria, Cornu, neîntrecuţi lucrători în piatră cioplită. Biserica are două turle mari, dintre care una este a clopotniţei.
Construcţia bisericii s-a încheiat în 1939, fiind sfinţită cu mare fast. Pictura, executată în frescă, tempera şi ulei, între 1938-1939, de către pictoriţa Nina Arbore, a fost restaurată de două ori: odată în 1983 de către pictorul Cristian Samoilă, iar în 2002-2003 de către profesorul sinăian, pictor bisericesc Tănase Mocănescu. În anul 1983 biserica a fost resfinţită. Oficierea resfinţirii s-a făcut de către Preasfinţitul Roman Ialomiţeanul.
Catapeteasma este de zid şi pictată în frescă, iar icoanele împărăteşti sunt încadrate în rame de stejar învelite în argint presat, sub formă de flori de crin.

Odată cu trecerea timpului s-a simţit nevoia unor lucrări pentru buna întreţinere a edificiului, dintre care putem aminti: împrejmuirea curţii (1976), refacerea curţii (1977), refacerea instalaţiei de încălzire centrală (2010), reparaţii la acoperiş (1971, 1983 şi 2011), restaurarea picturii (1982 şi 2003) şi altele.