Biserica Sfântul Gheorghe

Despre noi vezi date de contact

Biserica Sfântul Gheorghe a fost construită în anul 1784, de către vornicul Alexandru Samurcas și de soția lui, doamna Zinca. La început, biserica a avut două hramuri: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

În anul 1960, părintele paroh Tudor Anghelescu a demarat lucrările pentru refacerea bisericii, grav afectată de cutremurul din anul 1940. După consolidarea bisericii, preotul paroh a rânduit repictarea acesteia. Tot acum a fost adăugat actualul pridvor, mult mai mare decât cel original. Interiorul bisericii a fost pictat în ulei, peste fresca originală, în anul 1967. Același vrednic preot, mai înainte de a trece la cele veșnice, în anul 1981, îngrădește curtea bisericii și cimitirul cu un gard de cărămidă.

În anul 1992, la cârma parohiei este rânduit părintele Nicolae Codea. Pe atunci, datorită inundațiilor din anii 1970-1978, biserica era afectată puternic de igrasie. Pentru aceasta, în anul 1993, părintele paroh a demarat lucrările de reabilitare și restaurare a bisericii. S-a refăcut întreagă tencuială a bisericii, atât cea exterioară, cât și cea interioară; s-au rânduit canale de ventilație, în partea superioară a zidurilor; s-a restaurat întreagă pictură; în exterior, în partea superioară, biserica a fost împodobită cu o serie de fresce.
În anul 2004, Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din localitatea Ciorogârla, a fost inclusa în lista monumentelor istorice din județul Ilfov. Apoi, intre anii 2007-2008, monumentul a fost supus unor operații speciale de eliminare definitivă a apei din ziduri.

Biserica este zidită din cărămidă, în formă de cruce, și are o singură turlă, așezată pe pronaos, în care se urca pe o scară încadrată în zidul nordic. Proscomidiarul, încadrat în zidul bisericii, este luminat de o fereastră de mici dimensiuni, asemenea celor din vechile mănăstiri. Catapeteasma originală este din zid.

Date de contact

Site / Social Media