Biserica Sfântul Gheorghe

Despre noi vezi date de contact

Istoric

Noua biserică, închinată Sfanțului Mare Mucenic Gheorghe, a fost terminată de zidit și s-a sfințit în anul 1887, ea fiind cunoscută și după porecla principalului ei ctitor, adică "Biserica Capra". Biserica a fost construită în timpul Războiului de Independența, în vremea păstoririi mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei și a domniei lui Carol I.

Primul paroh al bisericii avea să fie preotul Marin Marinescu. Multe dintre icoanele încă păstrate în biserica poartă inscripții care amintesc de familiile donatorilor. După o vreme, ctitorul și familia acestuia, soția, Eufrosina, și copiii, Radu și Eleonora, au fost înmormântați lângă biserică, iar deasupra mormintelor acestora s-a ridicat un moc monument funerar.

Biserica a fost reparată în anul 1924, când au avut loc următoarele lucrări: a fost retencuita, în întregime; a fost construit amvonul; a fost înnoită podeaua, din dale de piatră, un un mozaic, păstrat până astăzi; pridvorul din lemn a fost înlocuit cu unul din zid; pe catapeteasma a fost așezat un rând nou de icoane.

Peste numai doi ani, în anul 1926, a fost refăcută pictura, din ulei, în stil neo-bizantin, de către pictorul Ioanid. În anul 1943, pictura bisericii a fost retușată din nou, tot în ulei, de către pictorul bisericesc Gheorghe Raicu. Pictura actuală a bisericii celei vechi este cea restaurată între anii 1968-1969, de către pictorul bisericesc Discu Dumitru, din București.

În anul 1928, au fost înlocuite stranele vechi, cu cele actuale, din stejar, și au fost montate uși noi de intrare, tot din stejar. Ferecarea în argint a icoanelor de pe catapeteasma s-a făcut în două etape, mai întăi în anul 1920, iar mai apoi în anul 1966.

În anul 1987, la mică distanță de biserică, a fost ridicată o nouă capelă mortuară, pictată în fresca tot de pictorul Maciulschi, precum și o cancelarie parohială. Vechea biserica rămâne însă de aceleași dimensiuni, prea mici pentru numărul tot mai mare de credincioși. Biserica a fost resfintita în anul 1990, în vremea păstoririi patriarhului Teoctist.

În anul 2000, preotul paroh, părintele Viorel Juganaru, împreună cu ceilalți preoți slujitori, părintele Moldoveanu Teodor, părintele Popescu Tudorel și părintele Anicescu Cornel, și cu membrii Consiliului Parohial, hotăraște ridicarea unui nou pronaos, de mari dimensiuni. În mai puțin de un an, noul pronaos era ridicat, învelit și încununat cu o frumoasă turlă. Acesta a fost zugrăvit, în fresca, de către pictorul Dan Gogu, între anii 2003-2004.

Cimitirul bisericii se întinde pe o suprafață de un hectar și jumătate, pe un teren donat de același prim ctitor, Constantin Dutulescu "Capra", împreună cu alți vecini-ctitori. Cimitirul funcționează organizat încă din anul 1916, când este sistematizat și dotat cu alei betonate.

Servicii

  1. capelă mortuară

Site / Social Media