Biserica Sfântul Gheorghe

Despre noi vezi date de contact

Scurt istoric

Biserica cu Hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a înființat in anul 1934 la Praznicul Bunei Vestiri. Serviciul religios s-a oficiat într-un spațiu improvizat până în anul 1985, când interiorului locașului i s-a dat aspectul actual, realizându-se o arhitectură specific bisericească, mărindu-i-se capacitatea și volumul, dându-i-se o cat mai bună funcționalitate. Mansarda a fost transformată în cafas. Deasupra casei scărilor s-a construit clopotnița. Pe întreaga suprafață interioară s-a creat o boltă de formă semicirculară, segmentată în două, prin largi arcade sprijinite pe șase pilaștri, iar în cele două bolți s-au construit două cupole, având la bază patru pandantivi și două ogive spre latura de sud și de nord.

Spațiul altarului a fost transformat în formă hexagonală – creându-se proscomidiarul și diaconicanul și în locul plafonului s-a construit o semicalotă.
Între anii 1989-1991, întreg spațiul cultic a fost decorat cu o aleasă pictură realizată în tehnica frescă de frații pictori Mihail și Gavriil Morosan. Icoanele de pe catapeteasnă au fost pictatae în tempera – pe fond de aur – iar icoana Hramului Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – în mărime naturală – a fost realizată în mozaic de pictorii Gheorghe Rogojan și Dimitrie Bălașa.
Biserica este înzestrată cu o frumoasă catapeteasmă și cu mobilier sculptat în lemmn de stejar de către sculptorul Dimitrie Gafton. Iluminatul este asigurat cu policandre din alamă și din cristal.
Biserica este prevăzută cu stație de amplificare, stație de ventilație a aerului și cu două hote pentru ars lumânări. Biserica are în dotare și icoane pictate pe sticlă și pe lemn, decorate cu metal argintat, și obiecte de cilt din argint.

Cimitirul parohiei Blumăna X este situat pe Strada Narciselor, în spatele autobazei RAT Brașov.

Servicii

  1. slujbă pomenire

Date de contact

Site / Social Media