Biserica Sfânta Vineri

Despre noi vezi date de contact

Actuala biserică s-a construit în anul 1947 pe un teren donat de Primăria oraşului Colentina, după cum se menţionează în pisania aşezată deasupra uşii de la intrarea în biserică, în pridvor. Parohia a funcţionat la început, cu numele de ,,Andronache II” şi a fost înfiinţată la cererile insistente ale locuitorilor din această zonă, care aveau la început o capelă improvizată în casa unui bun creştin Gheorghe Tănase din strada Zamfir Marcu nr. 11.

Biserica este în formă de cruce, cu două turle. În exterior, sub streaşină, are 8 chenare dreptunghiulare pentru sfinţi ( realizate în 2006). Pe frontispiciul clădirii bisericii o rozetă pictată a luat locul unui ceasornic rotund, care, cândva, arăta enoriaşilor ora exactă. Tot aici , în 1983 au fost pictaţi în mozaic, Sf. Apostoli Petru şi Pavel, precum şi Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaş de închinăciune. Uşile de la intrare sunt confecţionate din stejar, sculptate cu motive florale creştine, precum şi medalionul Maicii Domnului de deasupra acestora, în 2008.

În interior, biserica are cinci arcade, un cafas sprijinit pe peretele interior al pridvorului şi o traversă din şină de tren pentru consolidare cu prilejul retencuirii interiorului bisericii în anii 1981 – 1982, premergătoare lucrărilor de pictură. Pictura este executată în tehnica ulei în anul 1983 de pictorul Ioan Moroşanu când s-a oficiat şi resfinţirea bisericii de către regretaţii I.P.S. Vasile Târgovisteanul, Arhiereu Vicar al Sf. Arhiepiscopii a Bucureştiului şi P.C. Protoiereu Nicolae Nicola .Tot în acest an biserica a fost înfrumuseţată cu icoane provenite din bisericuţa de la podul Colentinei, mutată în Oltenia ( la Ceşmeceşti).

Mobilierul este din stejar lustruit maron, cu raze sculptate în lemn, evidenţiate în relief. Pardoseala este din parchet metric de fag. Catapeteasma este lucrată dintr-un amestec din fag şi stejar, refăcut şi vopsit în galben închis în 1982 când s-au adăugat şi două sfeşnice împărăteşti.

Biserica nu posedă obiecte de valoare istorică.

Între 2008 – 2009 s-au ridicat o clopotniţă nouă şi un lumânărar, iar curtea a fost pavată cu ajutorul substanţial al Primăriei sectorului 2.

Lângă biserică s-a construit in 2001 un grup social -cancelarie, sală de şedinţe, depozit de lumânări, bibliotecă, arhivă, cu ajutorul enoriaşilor.

Date de contact

Site / Social Media