Biserica Sf. Muc. Varvara

Despre noi vezi date de contact

După anul 1990 preotul paroh Octavian Nicolae Pătrașcu de la Parohia Livezeni, incepe demersurile pentru construirea unei biserici, care era necesară că apa și ca aerul. Cartierul reprezenta jumătate din oraș, cu trei școli, grădiniță și un mare număr de locuitori.
Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserica Ortodoxă Română cu hramul "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" de la Salatruc era neincapatoare, iar Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserica Ortodoxă Română cu hramul "Sf. Împărați Constantin și Elena" era departe pentru enoriași.
Proiectul a fost executat în stil maramureșan de de arh.Nicolae Goga și arh. Liliana Chiaburu din București.
După multe împotriviri ale puternicilor vremii la 04. decembrie 1994 se pune piatra de temelie a noii biserici cu hramul "Sfânta Mare Muceniță Varvara". Demararea propriu-zisă a lucrărilor a fost permisă abia după un an.
Fundația și demisolul au fost executate de firma de construcții "CONSMIN" din Petroșani, iar inginera care conducea lucrările spunea că aceasta a fost cea mai mare împlinire profesională" să participe la construirea unei biserici". Partea de la suprafață, biserica din lemn cu acoperiș de șindrilă a fost executată de o echipă de meșteri de la Bârsana conduși de Vasile Patcas.
Iconostasul din lemn de stejar a fost lucrat la Sigetul Marmației, de sculptorul Vasile Mircea.
Cele două clopote au fost turnate la turnatoria din Baia Mare.
Pictura a fost executată de ieromonahul Porfiriu ajutat de enoriași adulți, tineri și copii.
După îndemnul și exemplul vrednicului preot paroh, localnici (momârlani) dar și orășeni de la blocuri au ajutat la construirea noi biserici, cu bani, lemn, hrană pentru meșteri și mai ales cu muncă. Au fost ani grei ai tanzitiei, cu șomaj exploziv cu inflație cu sărăcie. Și totuși lucrarea a fost cu putință.  
La dată de 07 octombrie 2001 biserica a fost sfințită de un sobor de ierarhi și preoți conduși însuși de Prea Fericitul Teoctist Patriarhul României, care a citat "O nouă Biserică Ortodoxă închinată "Sfintei Mare Mucenițe Varvara - ocrotitoarea minerilor. "Este o premieră în ortodoxia Românească cu acest hram".