Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil

Despre noi vezi date de contact

Istoric

Planurile pentru construirea bisericii au fost întocmite în 1935 de către arhitectul Iosif Kalonsek din Arad, în stil bizantin, având lungimea de 25 m, lăţimea de 15 m şi înălţimea de 24 m, iar piatra de temelie a fost pusă în 7 august 1935. Materiale din care este construită: fundaţie – piatră de codru, zidărie autoportantă, boltă din beton armat, acoperită cu tablă In 28 mai 1940 s-a primit cea mai frumoasă podoabă a bisericii – iconostasul.

În vara anului 1941, începând cu 11 iunie şi până la jumătatea lunii decembrie, biserica a fost împodobită cu pictura în frescă de către pictorul Cornel Cenan, originar din Cluj, iar Ferdinand Gajo din Timişoara a aurit iconostasul. Cu ajutoare din partea conducerii Statului, în iama 1941-1942, biserica s-a înzestrat cu întreg mobilierul necesar – strane, scaune – lucrat de elevii Liceului Aurel Vlaicu din Arad (Liceul Forestier). La 24 mai 1942, la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, a avut loc slujba tâmosirii bisericii oficiată de episcopul Andrei Magieru, asistat de un sobor de opt preoţi şi un diacon, biserica primind hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. În anul 1980 au început lucrările de reparaţii la clădirea bisericii. în anul 1981 clopotele bisericii au fost electrificate, fiind prima biserică din Arad cu astfel de clopote. Pictura a fost curăţată în 1986 şi restaurată în 2014-2015. În anul 2000, la extremitatea de nord a parohiei a fost ridicată o troiţă sculptată în lemn de meşteri maramureşeni din Bârsana, iar în 2004, la intersecţia străzilor Trenului cu Rândunicii, a fost aşezată o troiţă în memoria enoriaşilor căzuţi în bombardamentul din iunie 1944, troiţă unde are loc pelerinajul anual în a doua zi de Rusalii.

Biserica este cercetată în duminici şi sărbători de foarte mulţi credincioşi, iar în fiecare vară în parohie se organizează pelerinaje la aşezămintele monahale de pe cuprinsul patriei. O notă dominantă în parohie este şi aceea a unui ecumenism viu întreţinut de preoţii parohiei cu slujitorii celorlalte confesiuni creştine. Elevii şcolii de pe raza parohiei sunt spovediţi şi împărtăşiţi în cele două posturi mari din cursul anului.

Date de contact