Biserica Sf. Arh. Mihail și Gavriil

Despre noi vezi date de contact

Istoric

Data construirii bisericii: 1791 (catapeteasma 1805) – din daniile enoriașilor. 1910, locaşului de cult i se fac reparaţii, Ştefan Herling din Şiria fiind antreprenorul care a reparat biserica. 1922, se restaurează pictura iconostasului, lucrări de sculptură, zugrăvirea pereților (72 000 lei)1929, 19/20 octombrie – sfinţirea bisericii de către episcopul Grigorie Comşa, preoţi fiind Ioan Fofiu şi Nicolae Stan.1935, ridicarea casei parohiale: pr. Ioan Fofiu și Nic. Stan – epitrop, Ghe. Domșa; 1960, slujește aici Gherasim Hunedoreanu, arhiereu vicar. 1961 – prin strădania preotului paroh Iosif Stoica, biserica este renovată din nou. Se repară la exterior, se pictează la interior în frescă și tempera (22 000 lei). Altarul bisericii este pictat de preotul Andrei Mitroiu, tavanul şi pereţii laterali ai naosului de Iulian Ţoader şi Liviu Tulcan. 1992, se reînnoieşte pictura de către Sorin Hosu şi Silviu Dîrstaru, se boltește biserica, se schimbă geamurile și scaunele bisericii, prin strădania preotului Gheorghe Gligor şi cu sprijinul enoriaşilor din localitate, epitrop fiind Petru Munteanu. 2014– în 16 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului sfințește noul clopot al bisericii de 336 Kg (Si bem) (după ce clopotul mare din 1925 s-a fisurat) și clopotul viitoarei capele din cimitir.

Materialul construcției: piatră de Galșa, acoperită cu tablă galvanizată adusă de la uzina de vagoane din Arad (iniţial fusese acoperită cu ţiglă solzi). Forma: navă, în stil baroc. Dimensiuni: lungimea 28 m, lățime 12m, înălțime 24 m, suprafață 180 mp, Altitudine: 108 m.  [PICTURA] 1922– se restaurează pictura iconostasului, lucrări de sculptură, zugrăvirea pereților iar în anul 1992 se reînnoieşte pictura de către Sorin Hosu şi Silviu Dîrstaru în timpul preotului Gligor Gheorghe.

Cimitirul este proprietate a parohiei. Dintre personalitățile înmormântate aici amintim pe familia preotului Stan, pe printele Vladimir Barcari, pe înv. Brad Delia ș.a. Preoţii Teodor şi Nicolae Stan sunt înmormântaţi în curtea bisericii, crucile acestora observându-se şi astăzi.

Servicii

  1. slujbă înmormântare
  2. slujbă pomenire

Date de contact