Biserica Schimbarea la Față

Despre noi vezi date de contact

Actuala biserică a fost ridicată între anii 1797-1801 de credincioşii ortodocşi pe cheltuiala lor, în stil ardelenesc şi în formă de navă, din piatră şi cărămidă, cu acoperiş de şindrilă, înlocuit în anii 1958-1959 cu tablă zincată. Conform cronicilor, construirea bisericii a început în zilele Împăratului Francisc al II-lea", guvernator al ţării Ardealului Exc. Sa D. prof. Banti Georgie, pentru vlădică era ţara, partea neunită văduvă-vacant. Protopopul Eparhiei neunite a Hunedoarii Nicolae Huţovici şi aceluiaşi oraş paroh. Ctitori ostenitori şi ajutători au fost George Şucander, Iorga Ianăş, Sabău Zaharie, Banea Mihuţ, Păcurari Adam, Eftin Miclăuş, notar Balinaş. Slujitor era popa Petru Crişan. Turnul l-a acoperit Aradi Ferenţi din Abrud – Bania cu ai săi fraţi Nifon şi Aron. Pământul pe care s-a întemeiat biserica l-au dat Turi (Turc) şi Mihai – adevărat pentru bani. Scris în ziua 16, luna mai, anul 1801, prin dascălul normalist Ignaţiu Nastor.

În anul 1901 parohia a fost ridicată la rang de Protopopiat, preoţii fiind şi protopopi ai tractului Hunedoara.

În decursul timpului, bisericii i s-au făcut reparaţii radicale, întărindu-i-se turnul şi corpul bisericii cu centuri de fier, din cauza crăpăturilor serioase din ziduri. În 1925 biserica a fost înzestrată cu tâmplărie nouă, cu icoane pictate de pictorul Henţa, precum şi cu mobilier nou, după modelul catedralei din Sibiu, lucrare executată în uzinele de fier ale Statului din Hunedoara, costul fiind suportat de Direcţia Generală a Uzinelor Bucureşti. În anul 1928 s-a înlocuit podeaua de scândură cu mozaic şi s-a reparat zidul interior dintre naos şi pronaos, lucrare executată de arh. Rudolf Wagner din Hunedoara. Tot în acest an a fost pictată cu pictură murală de pictorul Dumitru Cabadaief din Sibiu, pe cheltuiala credincioşilor. Până în 1918, pe lângă biserică a funcţionat o şcoală confesională.

În anii 1958-1959 s-au făcut reparaţii interioare şi exterioare la biserică şi turn, de către antreprenorul Bude Gheorghe, pe cheltuiala parohiei.

Clopotul cel mare, dăruit în anul 1926 de membrii Sindicatului Uzinelor de fier din Hunedoara, fisurându-se a fost retopit la fabrica "Oituz" din Bucureşti în anul 1952.

În 23 noiembrie 1958 din încredinţarea PS Sale Ep. Ardealului Andrei Mageru, biserica a fost sfinţită, cu rugăciuni pentru reparaţii, de către vicarul Eparhiei PC Prot. Dr. Gheorghe Liţiu.

În 1968 s-au făcut alte reparaţii bisericii prin vopsirea tablei cu bronz aluminiu, s-au pus jgheaburi noi şi burlane noi, s-a reparat soclul şi s-a stropit biserica în exterior cu ciment. Între 1964 – 1966 s-a împrejmuit cimitirul cu plăci prefabricate. Din anul 1974 biserica este declarată monument istoric, prin stilul şi vechimea ei, cf. hot. DMIA nr. 4660/74. În timpul P.C. pr. Al. Gherghel s-au executat lucrări la cafas, s-a pardosit biserica cu faianţă,, s-au adus modificări importante la casa parohială, aducându-se la starea ei actuală, şi s-au executat lucrări de pictură nouă de către pictorul bis. categ. I prof. univ. Petre Achiţenie, în anul 1979, lucrare compromisă în mare parte prin degradare şi impregnare cu fum de lumânări. După anii 1980, prin osteneala P.C. pr. Ic. Nicolae Fărcaş s-a achiziţionat un iconostas nou din lemn de cireş cu icoanele aferente, lucrare executată la Atelierele Patriarhiei de la Mânăstirea Pasărea şi s-a construit actuala capelă mortuară cu o terasă pentru oficierea slujbelor de înmormântare; de asemenea lucrări curente de întreţinere a bisericii (vopsit tabla, înlocuit jgheaburi, zugrăveli exterioare, etc.).

În urma numirii P.C. pr. Ion Bălăşoiu ca paroh, în anul 2010, luna mai, ziua 01, s-au executat lucrări de întreţinere la biserică prin vopsirea tablei cu bronz de aluminiu, s-a zugrăvit corpul bisericii, s-a refăcut soclul bisericii şi şapa de scurgere a apei pluviale, s-au amenajat trei cabine tip WC., cu chiuvetă, şi s-au efectuat lucrări de reparaţii capitale în interiorul casei parohiale, inclusiv introducerea încălzirii centrale, parţial şi la acoperiş, toate însumând peste 115.500 lei RON. În anul 2011 s-a izolat casa parohială cu polistiren, în valoare de 20.000 lei, actualmente desfăşurându-se lucrări de amenajare a capelei mortuare, după normele europene în vigoare. Lui Dumnezeu laudă în veci.

Servicii

  1. slujbă pomenire