Biserica Schimbarea la Față

Despre noi vezi date de contact

Istoric

Actuala biserică, datează din anul 1864 şi este zidită din piatră şi cărămidă în stil bizantin, în formă de cruce grecească, având cupolă centrală sprijinită pe patru coloane, şi a fost pardosită cu plăci de ciment. Vechiul iconostas a fost lucrat în anul 1864 de pictorul vienez Alexandru Guth în stil baroc. Sculptura a fost lucrată simplu, iar icoanele pictate pe pânză și au fost aplicate pe lemn. Pictura murală în tempera cuprindea 14 scene biblice atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament şi a fost executate în stil neobizantin între anii 1936-1937 de pictorul Ioan Băleanu din Caransebeş. Datorită fumului de la lumânări, pictura s-a deteriorat şi cu toate încercările de refacere, nu s-a putut face nimic,astfel că s-a impus o nouă pictură care a fost executată între anii 1987-1990 în frescă de pictorul Traian Horia Petrescu din Bucureşti. Iconostasul vechi a fost înlocuit cu unul nou, de o valoare artistică deosebită, executat cu multă măiestrie între anii 1988-1990 de renumitul meşter sculptor Dumitru Gafton din Târgu Neamţ şi a fost cea de-a 42-a lucrare a sa. Multe dintre operele sale au ajuns la diferite biserici din SUA, Canada, Australia, Germania, Franţa, etc. Pictura de pe catapeteasmă a fost executată cu multă măiestrie de pictorul Alexandru Petre din Bucureşti. La rândul ei, aceasta poate fi împărţită în mai multe registre, după cum se poate observa: în cupola bisericii numită și Pantocrator se află Iisus Hristos Atotţiitorul, care din înaltul Cerului priveşte şi conduce lumea aceasta văzută și nevăzută. Lucrarea Cina cea de Taină se află pe cafasul domnesc și este opera familiei Papici, pictori bisericești din Drobeta Turnu Severin. Pe arcadele boltei centrale se află numeroase chipuri biblice atât din Vechiul cât și Noul Testament,completate cu alte imaginii de drepți, prooroci, mucenici, mucenițe, cuvioși și cuvioase, încadrate artistic în medalioane diferite, împodobesc frumos biserica.Din anul 1970, în partea laterală a bisericii, spre vest,s-a adăugat un pridvor, iar ulterior, în anul 1990 s-au mai adăugat încă două încăperi pentru lumânări. Deasupra intrării de la miazănoapte, pe zidul bisericii la intrare, se afla o inscripţie: „Veniţi fiilor în sânul meu!” care, prin adăugarea pridvorului a dispărut. 

În prezent biserica parohială din Băile Herculane cu hramul „Schimbarea la Față” este vizitată de numeroşi credincioşi sosiți la tratament balnear atât din ţară cât şi din străinătate. În felul acesta ameliorarea sănătății trupești este completată de sănătatea sufletească, regăsită în rugăciunile și slujbele sfintei biserici. Biserica din Băile Herculane prin specificul locului, dar și prin forma ei arhitectonică, precedate de frumoasa pictură şi sculptură bisericească, oferă vizitatorului, cercetătorului şi îndeosebi credinciosului un îmbietor loc de rugăciune şi linişte sufletească.

Site / Social Media