Biserica Sf. Petru și Pavel

Despre noi vezi date de contact

Istoric

Parohia Arad-Calea 6 Vânători s-a înființat în anul 1941 datorită faptului ca în Arad s-au stabilit credincioși și preoți refugiați din Ardealul ciuntit în urma Dictatului de la Viena. Astfel pentru plasarea preotului refugiat Hurban Alexandru s-au desprins din parohia mama Grădiște străzile Rozelor și Trenului și s-au atașat străzilor Calea 6 Vânători, Dobrogei, Crișului, Cedrului etc., formând astfel o parohie de sine stătătoare cu circa 400 de familii de creștini ortodocși. Drept locaș de închinare s-a folosit o sala de clasa din actual Școala Generala din Calea 6 Vânători, până în anul 1948 când școala se separa de biserică, înjghebându-se un mic paraclis în imobilul credincioasei Ciumedean Persa din Calea 6 Vânători nr.79. Frecvența credincioșilor în număr tot mai mare la sfintele slujbe mai ales după instalarea în 1953 a vrednicului preot Cornel Mureșan, a determinat necesitatea construirii în același an a unui locaș propriu de închinare la nr.48, cel actual, pe intravilanul cumpărat de credincioși. Cu râvna deosebită din partea preotului și a tuturor credincioșilor de toate vârstele, precum și cu jertfelnicia caracteristica pentru zidirea Casei lui Dumnezeu, s-a terminat construcția în anul 1957 de către meșterii Izghireanu și Schabergher. Ajutor material a dat Sfânta Episcopie, Parohia Grădiște și alte parohii mai înstărite din protopopiat. O donație remarcabilă a făcut-o credinciosul Stupariu Gavril care pe cheltuiala sa a făcut iconostasul, iar icoanele sunt dăruite de diferiți credincioși. Un prețios aport la înzestrarea bisericii cu mobilier și icoane, cărți de cult, clopote le-a dat Sfânta Episcopie din Arad când a predate acestei biserici întreg inventarul bisericii de la Spitalul Județean de Adulți din Arad.

La biserica s-au făcut slujbe prin rotație de către preoții din Arad-Grădiște: Cornel Mureșan si Budai Alexandru, până în anul 1959 când devine paroh părintele protopop Șerb Gheorghe, care continuă următoarele lucrări: gardul de zid și fier în anul 1960, introducerea curentului electric în anul 1962, construirea clopotniței în anul 1970, acoperirea cu țiglă smălțuită în anul 1972, pictarea în fresca în anul 1973. Astfel la 21 oct. 1973 biserica se târnosește, înzestrându-se cu sfinte moaște prin Preasfințitul Părinte Episcop Dr. Visarion Aștileanu, care oficiază aici prima sfințire de biserica după înscăunarea sa. Din anul 1975 după transferarea părintelui Șerb Gheorghe pana la 1 nov.1976 au făcut slujba prin rotație preoții din Arad-Grădiște Aurel Lucea, Gheorghe Păiușan și Hornea Ioan. În timpul acesta s-a renovat exteriorul bisericii, s-a vopsit turnul și gardul din fata, s-a confecționat o ușa batantă și s-au montat geamurile interioare. De la 1 nov.1976, din dispoziția Sfintei Episcopii, biserica  „Sf. Ap. Petru și Pavel” se desprinde de parohia Grădiște și trece sub administrarea oficiului parohia Șega II, funcționând ca preot Dimitrie Cuzman. Din anul 1980, biserica trece din nou sub administrarea parohie Arad-Grădiște, preoții făcând slujba prin rotație. Din anul 1994, devine parohie fiind numit preotul Petru Barna de la parohia Arad-Grădiște ca și preot paroh până la ieșirea sa la pensie în 1998. De la 1 martie 1998, preot paroh este pr. Pop Gheorghe.

La propunerea credincioșilor din anul 1999 încep pregătirile pentru mărirea lăcașului sfintei biserici când este întocmită documentația tehnică. Lucrările propriu-zise încep la 1 septembrie 2000 și sunt finalizate in decembrie 2002. Lăcașul a fost mărit cu 11 m, adăugându-se și două abside laterale. [PICTURA] Pictura a fost executată în tempera grasa de către Neagu Viorel sub îndrumarea pictorului Pascanu din Bucuresti. S-a construit o catapeteasma noua sculptata in lemn la Târgu Neamț, precum și întreg mobilierul bisericii. În anul 2014 au fost aduse și două candelabre din Grecia. Biserica este construita din cărămidă. A fost târnosita la 16 decembrie 2007 de către I.P.S.  Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului.

Date de contact