Biserica Ortodoxă Sf. Apostoli Petru și Pavel

Despre noi vezi date de contact

Scurt istoric

Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă pe data de 20 septembrie 1957 de către Mitropolitul Dr. Nicolae Colan, iar lucrările de construcție – executate după planurile și documentația întocmite de arhitectul Ioan Crăciun –  s-au derulat pe parcursul mai multor ani, până în anul 1980. Nu de puține ori lucrările au fost sistate fie din lipsă de fonduri, fie prin intervenția autorităților comuniste. Un sprijin deosebit a acordat Protopopul Brașovului, Pr. Dr. Vasile Coman (devenit ulterior episcopul Oradiei). De remarcat faptul că la cele mai multe dintre lucrările de construcție au participat credincioșii prin muncă voluntară, bărbați și femei, tineri și vârsnici.

 Arhitectura bisericii este cea clasică, ortodoxă, în plan treflat: pridvor, navă centrală, cu trei abside semicirculare (două laterale și una a altarului). Lungimea bisericii este de 27 m, lățimea la abside de 21 m, iar înălțimea de 22 m. Materialele folosite la construcție au fost în special: cărămidă, beton cu armături de fier și lemn.

Dupa anii '80 se construiește apoi gardul împrejmuitor, se amenajează parcul din jurul bisericii și se ridică biroul parohial și capela mortuară.

Pictura murală interioară este executată în frescă, în stil neobizantin, între anii 1983 – 1986, de către pictorul bisericesc Gheorghe Costurin.

Biserica este deschisă zilnic în următoarele intervale de timp:
Luni, Marți, Joi: Orele 8:00 – 16:00
Miercuri, Vineri: Orele 8:00 – 19:00
Sâmbăta - Duminică: Orele 8:00 – 13:00

Servicii

  1. capelă mortuară
  2. slujbă înmormântare

Date de contact

Site / Social Media