Biserica Nașterea Maicii Domnului

Despre noi vezi date de contact

Piatra de temelie a bisericii “Naşterea Maicii Domnului” a fost sfinţită în data de 16 septembrie 1973[3], în cadrul Vecerniei, de către P.S. Dr. Vasile Coman al Oradiei, care venea de la slujba de târnosire a bisericii din Sătmărel. A urmat o lungă şi grea perioadă de muncă susţinută. Preoţii şi credincioşii au făcut tot posibilul ca visul lor să capete contur, în pofida greutăţilor întâmpinate din partea vechiului regim de la conducerea ţării, un regim care nu îşi dorea înmulţirea numărului bisericilor, ci dimpotrivă, dispariţia unora dintre ele.
În anul 1981, la Vecernia din Duminica Floriilor, P.S. Vasile Coman binecuvintează şi sfinţeşte cele trei clopote ale bisericii. În acelaşi an, a fost oficiat primul serviciu religios în noua biserică şi anume, Slujba Învierii. Din acel moment, în biserică s-a slujit neîncetat. Construcţia bisericii s-a terminat în anul 1982, paroh şi ctitor fiind pr. Gheorghe Miclăuş, ajutat de pr. Vasile Popa (+ 1987). Pictura în tehnică frescă a fost executată de pictorii Dimitrie Bănică şi Gheorghe Bondoc între anii 1982-1987.
Târnosirea sfântului lăcaş s-a făcut într-un cadru solemn de către Î.P.S. Justinian Chira la 14 octombrie 1990[4], Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române fiind P.F. Teoctist Arăpaşu, mitropolit al Ardealului Î.P.S. Dr. Antonie Plămădeală şi protopop al Sătmarului pr. Alexandru Tincu. Trebuie menţionat faptul că acest lăcaş de cult reprezintă prima biserică ortodoxă din oraşul Satu Mare construită pe malul stâng al Someşului şi că este prima biserică târnosită de către Î.P.S. Justinian Chira după numirea sa ca episcop titular al reînfiinţatei Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului[5]. În această biserică, la sugestia părintelui protopop Alexandru Tincu, Î.P.S. Justinian Chira a sfinţit în luna august a anului 1991 antimisele pentru întreaga eparhie, un eveniment rar, de care s-au putut împărtăşi credincioşii în postul Sfintei Mării, în cadrul slujbei “Paraclisului Maicii Domnului”.

În prezent, biserica ortodoxă cu hramul “Naşterea Maicii Domnului” adăposteşte Parohia Ortodoxǎ “Naşterea Maicii Domnului” (fosta parohie Satu Mare IV[8]), organizatǎ ȋn trei sectoare pastoral-misionare distincte, avȃnd 7602 credincioşi[9]. Preoţii slujitori sunt: pr. Nastai Coriolan-preot paroh, pr. Tătăran Vasile şi pr. Sabo Petru. Cântăreţul bisericii este Vois Florin-Ioan, paraclisierul Maxim Vasile, iar epitrop este Domuţa Vasile. Programul liturgic este unul zilnic. Preoţii slujitori se ocupă îndeaproape cu catehizarea copiilor în baza programelor naţionale “Hristos împărtăşit copiilor” şi “Alege şcoala”, îi pregătesc pentru primirea Tainei Spovedaniei (în ziua de Rusalii) şi organizează anual pelerinaje pentru corul bisericii. De asemenea, există o bună colaborare între preoţi şi şcolile şi grădiniţele din parohii. Activitatea filantropică este una bogată, credincioşii răspunzând pozitiv la toate colectele naţionale şi locale adresate celor nevoiaşi.