Biserica Izvorul Tămăduirii

Despre noi vezi date de contact

Actuală biserică a fost edificată prin strădaniile preotului Traian Mosic în anul 1946, pe locul vechii biserici de lemn din anul 1775. A fost târnosită în anul 1950 de Episcopul Andrei Magieru al Aradului.
Ultimele lucrări ample de reparații au fost realizate între anii 2008-2010.

Date de contact