Biserica Înălţarea Domnului

Despre noi vezi date de contact

Lucrările la construcţia Bisericii au avut loc între anii 1992-2002, în zilele păstoririi Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., cu sprijinul bunilor creştini, al statului şi cu truda şi stăruinţa Preotului Constantin Runcanu.

Biserica s-a sfinţit la 15 decembrie 2002 de către Î.P.S. Teofan Mitropolitul Olteniei, împreună cu P.S. Gurie Strehăianul, Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei şi P.S. Irineu Slătineanul, Arhiepiscop Vicar al Sfintei Episcopii a Râmnicului, înconjuraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi, protoiereu al Protoieriei Tg-Jiu fiind P.C. Preot Vasile Vlădoiu.

Între anii 2005-2009 s-au executat lucrările de pictură din nou în tehnica ,,fresco” de către pictorii Florica şi Eugen Papici din Dr. Tr. Severin, preoţi slujitori fiind P.C. Preot Paroh Marius Olivian Tănasie, P.C. Preot Gheorghe Ionaşcu şi P.C. Preot pensionar Constantin Runcanu, cu ajutorul Ministerului Culturii şi Cultelor, al Consiliului Judeţean Gorj şi al enoriaşilor din parohie.

S-a resfinţit această podoabă a lui Hristos de către Î.P.S. Dr. Irineu, Mitropolit al Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, protoiereu al Protoieriei Târgu-Jiu I fiind P.C. Preot Vasile Vlădoiu, azi 20 septembrie 2009.

Programul de slujire este următorul:

Program săptămânal în care găsiţi deschisă Biserica:

Luni: 8.00 – 12.00 şi 15.00 – 18.00.

Marţi: 8.00 – 12.00 şi 15.00 – 18.00.

Miercuri: 8.00 – 12.00 Sfânta Liturghie.

15.00 – 18.00, la 17.00 – Slujba Acatistului.

Joi: 8.00 – 12.00 şi 15.00 – 18.00.

Vineri: 8.00 – 12.00, la 9.00 – Slujba Acatistului.

15.00 – 18,30, la 17.00 – Taina Sfântului Maslu.

Sâmbătă: 8.00 – 12.00.

18.00 – Slujba Vecerniei.

DUMINICĂ: 8.00 – 12.00 Sfânta Liturghie.

12.00 – Servicii religioase.

Notă: în zilele de sărbătoare (notate cu cruce roşie în calendar) se oficiază Sfânta Liturghie, iar în ajunul sărbătorii, seara, slujba Vecerniei.

Date de contact