Biserica Înălțarea Domnului

Despre noi vezi date de contact

Program liturgic:

Luni: 7.30-9.00 Acatistul Mântuitorului
Marți: 7.30-9.00 Acatistul Maicii Domnului
Miercuri: 7.30-9.00 Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur
Joi: 7.30-9.00 Acatistul Sfântului Nicolae
Vineri: 7.30-9.00 Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur
Sâmbăta: 7.30-9.00 Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur- Pomenirea mortilor
Duminica si sărbători: 9-10 Utrenia; 10-12 Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur; 16-17 Vecernia

La început locația săvîrșirii serviciilor religioase a fost provizorie și mereu schimbată , prin unele săli de clasă la Liceul Ghe.Lazăr, la școala general nr. 12 , ultima dată s-a slujit într-o baracă metalică improvizată, așezată pe un teren lîngă strada Victor Babeș proprietatea unui credincios al parohiei Tiodar Vasile.

Preoții care au slujit în această perioadă de provizorat au fost pr. Șanta Gheorghe, pr. Dani Dorinel, pr.pensionar Avram Alexandru, și pr.Filip Ioan. Acesta din urmă prin strădania sa a reușit să primească toate aprobările necesare pentru locația actuală Victor Babeș nr. 15 A.

La 2 martie 1997, o zi cu soare luminos de primăvară, cum se găsește consemnat într-o Sf. Evanghelie de la parohie, cînd era deja gata și devizul pentru construcția noului locaș de cult, P:S: Sa Arhiereu Vicar IUSTIN SIGHETEANUL, alături de un sobor restrîns de preoți a pus piatra de temelie a acestei biserici cu hramul “Înălțarea Domnului”. După această dată au început lucrările de construcție, amenajîndu-se la subsol un altar de rugăciune, unde și în prezent se oficiază toate serviciile divine pîna ce construcția Bisericii va fi terminată.

Au fost arondate acestei parohii nou înființată un număr de 4578 de suflete, între străzile Dimitrie Cantemir, și str. Narciselor, fiind înscrisă în statul de funcții și personal al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, ca parohie de sine stătătoare. După preoții amintiți mai sus care, au avut o perioadă de timp relativ scurtă, aici au mai slujit pr. Tomoioagă Sorin din 11 martie 2000, pînă la 1 iulie 2009, pr. paroh Butean Alexandru din luna aprilie 2001 (a doua zi de Paști) pană în prezent, și pr. Nechita Marius de la 1 iulie 2009 preot II.

Acestora din urmă le revine sarcina de a continua și finaliza cu ajutorul Bunului Dumnezeu, și sub îndrumarea I.P.S . Arhiepiscop Iustinian Chira și a P.S. Sale Iustin Sigheteanul, lucrarea de construcție a Bisericii. La ora înserării acestui scurt istoric, Biserica este acoperită cu tablă de cupru, tencuită la subsol interior, exterior tencuit și finisat la culoare, cupola și turnurile din față.

Servicii

  1. slujbă pomenire