Biserica Iancu Vechi

Despre noi vezi date de contact

Program liturgic:

Duminică: 8.30 - 9.45 Slujba Utreniei; 9.45 - 11.30 Sfânta Liturghie

Miercuri: 8.30 - 9.00 Acatistul Adormirii Maicii Domnului; 9.00-10.15 -Sfânta Liturghie; 17.30-19.00 Slujba Vecerniei

Istoric

BISERICA NOUĂ are un volum simplu şi echilibrat, cu planul în formă de cruce (lungimea de 28,45 m, lăţimea de 10,20 m, înălţimea de 14 m şi 23,5 m la turlă). Este precedată de un pridvor deschis, apoi antepronaos, pronaos, naos cu trei abside semicircular: una centrală pentru Sfântul Altar – încadrată de proscomidiar şi diaconicon şi două laterale.
Deasupra naosului se înalţă turla poligonală a Pantocratorului, iar peste zona cafasului, două turnnuri de plan pătrat, cel din dreapta intrării adăpostind scara spiralată de la demisol şi până la încăperea clopotelor de la nivelul superior.
Sistemul constructiv (structura de rezistenţă) se compune din stâlpi, grinzi şi bolţi (planşee) din beton armat pe un radier general din acelaşi material. Zidăria de închidere (portantă) este din cărămidă. Spaţiul liturgic este acoperit de o boltă longitudinală în leagăn descărcată pe stâlpi şi o suită de arce dispuse de-a lungul pereţilor, iar semicalotele care acoperă absidele naosului şi Sfântul Altar se racordează la aceasta.
Intrarea în biserică se face printr-un pridvor boltit, delimitat de trei arcade frontale şi câte una laterală; deasupra arcadei mediane este prevăzută o firidă în care va fi realizată în mozaic icoana hramului principal, Adormirea Maicii Domnului.
Ramele ferestrelor înguste şi înalte se termină cu mici arce în semicerc. Faţadele sunt finisate cu tencuieli în praf de piatră şi în similipiatră, la soclu.
La demisol, întins pe toată suprafaţa construcţiei, cu o capacitate de circa 150 de persoane, este amenajat un paraclis. Demisolul este folosit pentru multiple activităţi bisericeşti, culturale şi educaţionale. Accesul la demisol se face prin două scări exterioare şi una interioară.
După două 235 de ani de la construirea bisericii vechi şi aproape 11 ani în care sfintele slujbe au fost oficiate în spaţii inadecvate (într-o baracă metalică până în 2008 şi la demisolul noului lăcaş de cult în anii 2009 şi 2010), la 19 decembrie 2010 noua biserică a fost sfinţită cu aghiasmă şi s-a săvârşit prima Sfântă Liturghie. A fost un moment deosebit şi un dar de la Dumnezeu pentru comunitatea de credincioşi a parohiei Iancu Vechi-Mătăsari la sărbătoarea Naşterii Domnului 2010.
În anul 2011, vor începe lucrările de pictură ale bisericii, vor fi confecţionate noua catapeteasmă, iconostase şi strane noi şi vor fi finalizate ultimele finisaje. De asemenea, vor continua lucările de construire a Centrului Social Cultural Sf. Mare Mucenic Eustaţiu şi va începe amenajarea parcului Grădina Maicii Domnului, ambele situateîn curtea bisericii.
Părticele din moaştele Sf. Mare Mucenic Eustaţiu sunt păstrate cu mare evlavie şi reprezintă comoara de mare preţ a bisericii Iancu Vechi-Mătăsari, care are hramurile Adormirea Maicii Domnului (15 august) şi Sfântul Mare Mucenic Eustaţiu (20 septembrie).