Despre noi vezi date de contact

În timpul domniei Sfântului Constantin Brâncoveanu, pe locul actualei Biserici se afla o mănăstire. Stareţul, care fusese la locurile sfinte, era considerat hagiu (sfinţit), de unde şi denumirea de BISERICA HAGIULUI.

Între 1765-1767 un urmaş al familiei Bãbeanu, cu numele Mihail, fost logofăt de taină, călugărit cu numele de Misail Monahul, a clădit o biserică de zid în locul celei de lemn, adăugând şi şase chilii, care au dăinuit până în 1920, pentru adăpostirea văduvelor sărace.

Ameninţată cu dărâmarea, Biserica Hagiu a fost renovată în 1831, cu ajutorul şi contribuţia enoriaşilor.

Devenind neîncăpătoare şi ruinându-se, între anii 1872-1874 biserica Hagiu a fost reclădită din temelii, prin osârdia vrednicului preot paroh de atunci Ioan Cãlin zis Belciugăţeanu, cu ajutorul ctitorului Radu Ştefănescu-Cavafu şi a enoriaşilor.

Clopotniţa a fost ridicată în anul 1936 prin concursul primăriei de atunci.

Casa parohială a fost construită în 1930 în stil românesc şi are parter şi etaj.

Imobilul parohiei din strada Ţepeş-Vodă nr.1-3, datează din 1934 şi are trei etaje.

În decursul anilor, biserica a fost tencuită în praf de piatră, iar pardoseala din interior a fost înlocuită cu mozaic tip veneţian. În 1997 s-au făcut lucrări de supraînălţare a gardului ce împrejmuieşte curtea bisericii şi de înlocuire a porţilor, lucrare din fier forjat cu un model care imită spicele de grâu şi strugurii simboluri euharistice.

În anii care au urmat s-au mai fãcut lucrări de reparaţii şi renovare la imobilele parohiei, precum: înlocuirea instalaţiei electrice, intalaţia de încălzire centrală, un modern sistem de sonorizare, de pază şi protecţie antifurt și o instalaţie de climatizare.

Localizare pe hartă