Biserica Dobroteasa

Despre noi vezi date de contact

Hramuri: „Buna Vestire”, „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” și „Sfânta Muceniță Filofteea”.

Istoric

Prima biserică de zid, numită „Dobroteasa”, cu hramul „Buna-Vestire”, a fost ridicată pe locul uneia mai vechi, poate din lemn, care purta tot hramul „Buna-Vestire”, ctitorită de boierul Dobrotă şi soţia sa Ancuţa. Această biserică a fost demantelată din cauza deteriorării. Ctitorii noii biserici (de zid), Constantin Năsturel din Hereşti, vel Paharnic (1730-31, 1736-37, 1739) şi vel Vistier (1738), împreună cu soţia sa Ancuţa Prâşcoveanu], au ridicat biserica de zid între anii 1730-1738. Pisania din pridvorul bisericii actuale arată că biserica a fost zidită la 1730. În anul 1847, biserica a fost restaurată de treti logofăt Iordache Ciupagea care la data respectivă afirma că nu puteau fi decât două soluţii: ori ca aceasta să se refacă din temelie, ori să i se facă un meremet mai solid. În cele din urmă au ales a doua soluţie, biserica fiind târnosită la sfârşitul anului 1847 de către mitropolitul Neofit, când, pe lângă hramul principal “Buna-Vestire”, primeşte şi un al doilea hram, al „Sfintei Cuvioase Parascheva”.

În cele din urmă biserica a fost dărâmată în anul 1884 şi rezidită sub atenta îngrijire a preotului Pandele Spiridon, împreună cu epitropii Ştefan Gheorghiade şi Alexandru Papadopol. Lucrarea a fost încheiată la finele anului 1892, iar cele două inscripţii săpate în piatră, aşezate în stânga şi îndreapta uşii de la intrareqa în pronaos, amintesca ceste evenimente. Biserica a fost sfinţită la 10 octombrie 1893 de către mitropolitul Ghenadie Petrescu, păstrându-i-se hramurile “Buna-Vestire”, “Sfânta Cuvioasă Parascheva” şi alăturându-i-se cel al “Sfintei Muceniţe Filofteea” atribuit de mitropolitul Ghenadie.

Preotul Gheorghe Gheorghiu a urmat preotului Pandele Sachelarie, fiind transferat la data de 10 noiembrie 1902 de la biserica filială Apostol. După pensionarea sa, în anul 1942, este numit preotul Leonida Dumitrescu care slujeşte până în anul 1972, urmat de preotul Gheorghe Tache până în anul 1983, când biserica a fost închisă cu intenţia de a fi demolată.

Clădirea actuală este o construcţie monumentală de zid masiv, cu plan treflat, în varianta triconcului, de factură muntenească, de origine bizantino-sud-dunăreană, şi are dimensiuni relativ mari: 28,60 m lungime şi 15 m lăţime.

Biserica a fost pictată în ulei, pe tencuială din var şi nisip de către pictorul Gheorghe Ioanid, între anii 1890-1893. Decoraţia interioară este realizată în stilul specific celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, când influenţa occidentală se manifestă atât în tehnica murală, predominând pictura în ulei, cât şi în iconografie. De jur împrejurul pereţilor, sunt aşezate strane de stejar sculptat, decorate pe spetează cu grifoni şi coroană cu cruce – variantă a vechiului blazon al familiei Năsturel. Tâmpla din lemn sculptat în stil neogotic şi frumos aurită, este încadrată cu icoane pictate în stil bizantin.

Naosul şi pronaosul bisericii sunt împodobite cu câteva icoane de o mare frumuseţe şi valoare artistică şi anume: icoana Bunei–Vestiri (hramul principal) îmbrăcată în argint aurit, având inscripţionate numele donatorilor în româneşte cu litere chirilice: „Kiriac, Bălaşa, cu copiii, 1838”; icoana Cuvioasei Parascheva îmbrăcată în argint, cu numele donatorilor scrise tot în slove chirilice: „Alecu, Bălaşa, 1843”; icoana Sfintei Muceniţe Filofteea, îmbrăcată în argint, cu opt scene din viaţa sfintei în jurul capului. Acestora li se adaugă şi icoana Sfântului ierarh Nicolae, de asemenea îmbrăcată în argint, pe care sunt gravate scene din viaţa sfântului. În urma cutremurului din anul 1977 turlele bisericii au fost grav avariate. Lucrările de consolidare şi refacere a turlelor şi faţadelor, începute după cutremurul din 1977, au fost sistate în 1983, când biserica a fost închisă, la ordinul lui Nicolae Ceauşescu, conform Decret 130/29 mai 1989, fiind vizată pentru demolare în planul de „sistematizare”. Astfel, Parohia Dobroteasa a pierdut cel puţin şase imobile (terenuri şi construcţii) din cauza operaţiunilor de distrugere dintre 1985-1989.