Biserica Buna Vestire

Despre noi vezi date de contact

Biserica dorește apropierea tinerilor de Dumnezeu și conștientizarea adevăratelor valori prin organizarea a numeroase activități.
Este înființat de asemenea Comitetul Parohial al Tinerilor în cadrul Bisericii Bunăvestire din Giurgiu ce are ca scop dezvoltarea abilităților de organizator, întărirea spiritului de echipă și formarea unor noi prietenii.

Ridicarea acestui sfânt locaș a început în 1863 la inițiativa comunității grecilor din Giurgiu, comunitate destul de numeroasă la acea vreme. Astfel, cu aprobarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, grecii au dorit că în biserica lor slujbele să se oficieze în limba greacă, de către preoți aduși din Grecia iar biserica să aparțină statului elen. Îmbrăcată din totdeauna în cămașă albă, Biserica Bunei Vestiri, cuprinde în construcția ei liniile drepte și arcele de cerc specifice stilului bizantin desfășurate pe un plan triconc cu turnul clopotniță pe pridvorul închis.

La exterior clădirea a fost impodobita cu diferite ornamente arhitectonice specifice epocii în care a fost construită. Lumina ce pătrunde în interior prin ferestrele mari, face să se descopere opera de artă ce a fost creată de marele pictor, pe atunci tânăr și la începutul carierei sale, Gheorghe Tattarescu, care semnează în 1864 icoana Mantitorului ce se află astăzi în catapeteasmă.

Pictura murală interioară este realizată în tehnica ulei, în stil renascentist și cuprinde scene ce prezintă momente din viață Mântuitorului, a Maicii Domnului și portretele unor Sfinti, respectandu-se în toate cele trei părti ale bisericii altar, naos și pronaos rânduiala erminiei bizantine.

Biserica Buna Vestire adăpostește, prin bunăvoința Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, părticele din Moaștele Sfintei Mucenițe Ecaterina și Veșmântul Cuvioasei Parascheva.

Site / Social Media