Biserica Bumbăcari

Despre noi vezi date de contact

Pisania Parohiei Bumbăcari, care poartă hramul „Naşterea Maicii Domnului”, este certificatul de naştere al acestui lăcaş de cult ortodox din strada Toporaşi, nr. 70, Prelungirea Ferentari, în Sectorul 5 al Capitalei – anii 1940-1948.

Lăcaşul a fost ridicat din donaţiile credincioşilor.

Ca şi alte biserici din Bucureşti, Bumbăcari are formă de cruce greacă şi pridvor închis. Este descrisă astfel: „armonioasă, cu ferestre înguste, pictură, catapeteasmă deosebit de frumoasă, un caracter tainic pentru rugăciune”.

Biserica Bumbăcari a fost sfinţită la 1968.

Revenind la pictură, aflăm că a fost aşternută între ani 1966 şi 1977, ca o frescă, care poartă marca părintelui Sofian Boghiu. De altfel, părintele arhimandrit Sofian Boghiu a predat pictura la seminariile monahale din Mănăstirea Neamţ şi Curtea de Argeş, la care se adaugă ateliere de icoane şi picturi.

Conform datelor oferite de biserică, părintele Sofian Boghiu a pictat în ţară 25 de biserici – integral sau restaurate. Dar şi în străinătate. De amintit: Schitul Darvari (1964 şi 1993), Mănăstirea Agapia (1970), Mănăstirea Deir-El-Harf - Liban (1971), Mănăstirea „Radu-Vodă” din Bucureşti (1973), Catedrala din Homs - Siria (1978), Biserica din Hama - Siria (1979).

A mai semnat picturi la Bumbăcari, îndrumată de părintele Sofian Boghiu, artistul plastic Olga Greceanu (1890-1978), cu studii în Belgia, Franţa şi Italia, dar şi fresce la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga”, în  clădirea Sfântului Sinod sau mozaicuri la biserica Antim din Capitală.

O restaurare a bisericii a avut loc între anii 1996 şi 1997, apoi lucrări de consolidare între 2000 şi 2005, dar şi refacerea picturii. Sfânta Masă şi Sfântul Proscomidiar au fost placate cu marmură de Carrara, au fost înlocuite geamurile.

Resfinţirea s-a făcut în 2010.

Aici se află părţi din moaştele Sfântului Ioan Botezătorul şi ale Sfântului Apostol Petru.

Parohia Bumbăcari are şi o cantină socială pentru persoane defavorizate.