Biserica Adormirea Sfintei Ana

Despre noi vezi date de contact

Deși nu prezintă nici o dovadă în acest sens, istoricul Nicolae Iorga spune că această biserică a fost ctitorită de către Baptista Vevelli, unul dintre sfetnicii de seamă ai domnitorului Radu Mihnea. Pe de altă parte, tradiția locală susține că numele bisericii se trage de la o baltă aflată pe cursul pârâului "Bucurestioara", în care se adăpau vitele, denumită "băteliște" sau "batiște".

Pe locul său în imediata apropiere a actualei biserici a mai existat o biserică, datând din vremea domnitorului Matei Basarab (1632-1654). Pentru prima dată, o întâlnim menționată în documente la 5 aprilie 1660.

În anul 1763, vătaful de măcelari Manciu, împreună cu familia sa și alți locuitori din zonă, a înlocuit construcția din lemn cu actuala clădire din zid. Biserica a fost finalizată în ziua de 14 octombrie 1763.

Biserica a fost reparată în anul 1860, după incendiul din anul 1847, când o mare parte din oraș a avut de suferit, în ziua de Înviere. Cele mai importante modificări au fost săvârșite intre anii 1860-1883, când fațadele bisericii au fost lucrate în stilul neoclasic, pridvorul a fost închis cu zid, iar turlele au fost refăcute.

Biserica Batistei este zidită în formă de cruce, are pridvor, pronaosul este ușor supralargit, iar două turle încununează bolțile. Cele trei abside sunt semicirculare la interior și pentagonale la exterior.

Arhitectura exterioară este specifică bisericilor ctitorite către și după jumătatea veacului al XVIII-lea. Astfel, fațadele bisericii sunt împărțite în două registre principale, inegale, printr-un brâu, cel superior fiind, la randu-i, divizat în două printr-un ciubuc. Brâul este din piatră, sculptat.

Firme recomandate

Servicii

  1. slujbă pomenire

Date de contact

Site / Social Media