Biserica Adormirea Maicii Domnului

Despre noi vezi date de contact

Biserica, „Adormirea Maicii Domnului”, este ctitorită pe vechiul locaş al unei biserici cu acelaşi hram, actualmente din zid, zidul fiind construit în anii 1820-1824,  conform revistei „Administraţia Casei Bisericii”, Bucureşti, 1909.

Planul general al bisericii este în formă de cruce. Corpul  bisericii este construit din piatră, pereţii având  o grosime de aproape 2 metri,este acoperită cu tablă şi respectă stilul arhitectonic bizantin.

Biserica dispune de o clopotniţă care se ridică deasupra pronaosului, direct din acoperiş. Clopotniţa are formă pătrată, iar acoperişul este în formă de cupolă, fiind prevăzută cu patru geamuri.

Catapeteasma este formată din trei rânduri de icoane, uşile împărăteşti sculptate în ramuri şi frunze de viţă de vie cu struguri poleite cu bronz. Se pare că datează de pe la mijlocul secolului al- XVIII-lea, însă din păcate nu există nici un act sau inscripţie care să prezinte cu exactitate informaţii despre aceasta.

În anul 1919 s-a vopsit interiorul cu ulei, iar pe pareţi s-a făcut pictură murală de către un pictor numit Pădure din Bacău.

Reparaţii mai importante s-au  făcut în anii 1912 şi 1924-1938 ,în timpul Pr. Gheorghe Ceauşu.  În urma cutremurului din 1940 biserica a avut nevoie de alte reparaţii importante ,tot atunci fiind înlocuit turnul clopotniţă care era din cărămidă şi piată cu unul din bârne de lemn, fiind acoperit cu tablă, în timpul Pr. Teodor Lascăr. În anul 1986 în urma unor  reparaţii la tencuiala din interior biserica a fost repictată şi resfinţită în timpul Pr. Ioan Feraru. Alte reparaţii au avut loc între anii 2004- 2008 la exteriorul bisericii, tot atunci fiind înlocuită şi tabla de pe acoperiş, în timpul Pr. Sorin Pistol.  Toate aceste reparaţii au fost făcute pe cheltuiala enoriaşilor.

Servicii

  1. slujbă pomenire

Date de contact

Site / Social Media