Biserica Acoperământul Maicii Domnului

Despre noi vezi date de contact

Biserica Acoperământul Maicii Domnului este o biserică ortodoxă din București. Pe lângă hramul închinat Maicii Domnului, biserica îi mai prăznuiește și pe Sfinții fără-de-arginti Cosma și Damian, alături de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.

Biserica este situată la câțiva pași de Policlinica Titan, în cartierul cu același nume, la aproximativ 500 de metri de stația de metrou Titan. În fata bisericii opresc și autobuzele cu numerele 101, 102 și 311.

Biserica Acoperământul Maicii Domnului a luat ființă în anul 2001, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Pentru rezolvarea problemelor privind obținerea terenului, a documentației necesare a fost investit preotul Mihai Stavara.

Având toată documentația necesară și cu binecuvântarea Prea Fericirii Sale, părintele Paroh Mihai Stavara a pus început bun vieții Parohiei nou înființate, cu rugăciuni stăruitoare și sfinte slujbe, care s-au ținut într-o Biserică provizorie, alcătuită din corturi militare, acordate prin bunăvoința Ministerului Apărării Naționale.

Astfel, "Cortul nostru de rugăciune" a fost poziționat cu vedere la Bulevardul Nicolae Grigorescu, în partea stângă a Policlinicii Titan și a Parcului Titanii, iar Parohiei i s-au arondat primul rând de blocuri ce înconjoară aceste locații.

Proiectul Bisericii noi, întocmit de arh. Alin Negoescu și ing. Radu Stefanescu, a fost pus în aplicare la 21 Mai 2002.

În anul 2006, la 10 martie, când Ministerul Apărării Naționale a cerut înapoi corturile militare pentru casare, am fost nevoiți să ne mutăm cu săvârșirea sfintelor slujbe în Biserica cea nouă, care era acoperită dar neterminată încă. Tot în acest an s-au ridicat pe lângă Biserică două clădiri anexe: una care este alcătuită dintr-un Pangar, un Lumânărar și o Capela mortuară și o alta, cu Trapeza, în curs de finisare, și Cancelarie.
În cuprinsul Parohiei se găsesc două școli generale, nr. 196 (Frederico Garcia Lorca) și nr. 200, cu care colaborăm foarte bine. Lăcașul sfintei Biserici este ridicat sub forma de cruce, cu mai mulți stâlpi pe interior, de pe care se înalță cele trei turle, dimensiunile numărând 38 m lungime, 18 m lățime și 28 m înălțime. Catapeteasma este sculptată în lemn de stejar, sculptura executată de meșterul Marian Mircea din Alba Iulia.

Pe fațada Bisericii s-au aplicat în mozaic icoane cu hramurile bisericii, alături de care s-au adăugat cele ale Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ale sfinților Apostoli Petru și Pavel, lucrare executată de compania Art Georgies din Iași.

În prezent, sfintele slujbe se oficiază în Biserica cea nouă, nedepartandu-ne de îndrumările de factura liturgica și pastorală ale Centrului Eparhial, și astfel ne străduim a pregăti Biserica pentru primirea vestmântului iconografic, iar pe credincioșii Parohiei noastre pentru această mare bucurie a Târnosirii sfântului lăcaș.

Programul slujbelor în Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Titan

Luni
07.00 Deschiderea bisercii.
07.00 - 08.00 Servicii în sector.
10.00 - Slujba agheasmei mici. Program administrativ.

Marți
07.00 Deschiderea bisercii.
07.00 - 08.00 Servicii în sector. Program administrativ.

Miercuri
07.00 Deschiderea bisercii.
07.00 - 8.00 Servicii în parohie. Program administrativ.
18.00 - Slujba acatistului și cateheza.

Joi
07.00 Deschiderea bisercii.
07.00 - 08.00 Servicii în parohie. Program administrativ.

Vineri
07.00 Deschiderea bisercii.
07.00 - 08.00 Servicii în parohie. Program administrativ. Taina Sfanțului Maslu și cateheza.

Sâmbăta
07.00 Deschiderea bisercii.
08.00 - 10.00 Santa Liturghie s Parastas.
10.00 - 13.00 Servicii în parohie.
18.00 Vecernie și cateheza.
14.00 - 15.00 Taina Sfanțului Botez.
15.00 - 20.00 Taina Sfintei Cununii.

Duminica
07.00 Deschiderea bisercii.
08.00 - 12.00 Utrenie și Sfânta Liturghie. Program administrativ.
14.00 - 15.00 Taina Sfanțului Botez.
15.00 - 20.00 Taina Sfintei Cununii.

Date de contact