Secțiunea de articole a site-ului condoleante.ro își propune să aducă informații utile despre diferite subiecte din domeniul funerar. Ne-am gândit să realizăm un articol și despre definirea, respectiv explicarea câtorva termeni religioși des întâlniți în vocabularul bisericesc sau în manualele de Religie, explicații foarte importante pentru înțelegerea și însușirea corectă a acestora. 

termeni religiosi

1. Acatist 

 • Imn și slujbă bisericească ortodoxă în cinstea Fecioarei Maria, a lui Iisus Hristos sau a unor sfinți. 
 • Listă de nume dată preotului pentru a se ruga pentru persoanele înscrise pe ea. 
 • “A da acatiste (sau un acatist)” = a cere preotului să rostească anumite rugăciuni pentru îndeplinirea unei dorințe.

 

2. Agapă

 • masă comună, consecutivă unei slujbe religioase, utilizată de primii creștini.

 

3. Agheasmă (agiazmă)

 • Apă sfințită (în religia creștină).
 • Agheasma mare = slujba religioasă pentru sfințirea apei la Bobotează.
 • Agheasma mică = slujba religioasă săvârșită de mai multe ori pe an, în diferite locuri.

 

4. Aleluia

 • exclamație care apare ca un refren de laudă în cântecele bisericești.
 • “A-i cânta (cuiva) aleluia” = a lua parte la înmormântarea cuiva, a înmormânta pe cineva

 

5. Altar

 • Parte a bisericii, despărțită de naos prin catapeteasmă, în care se oficiază liturghia. 
 • Masă de cult, simbol al lui Hristos, pe care se oficiază liturghia, în Biserica creștină.

6. Amin

 • Interjecție repetată ca formulă de încheiere a rugăciunilor

 

7. Amvon

 • construcție (estradă sau mic balcon) într-o biserică, de unde preotul își rostește predica sau citește Evanghelia.

 

8. Anafură

 • Bucățele de prescură, de pâine care se împart credincioșilor ortodocși la sfârșitul liturghiei.

 

9. Apostol

 • Nume dat celor doisprezece ucenici ai lui Hristos, trimiși de el în lume, să propovăduiască Evanghelia. 
 • Propovăduitorul unei învățături.
 • Carte canonică cuprinzând o parte din faptele apostolilor după înălțarea Mântuitorului

 

10. Arhanghel

 • Căpetenie a îngerilor, cu rol de mare vestitor al tainelor lui Dumnezeu
 • Colac mai mare pentru pomană

 

11. Blagoslovenie

 • Blagoslovire, binecuvântare

 

12. Blasfemie

 • Defăimare, profanare a celor sfinte, a religiei, a divinității, a obiectelor de cult și a dogmelor
 • Cuvânt sau discurs prin care se insultă religia sau divinitatea

 

13. Bo(g)daproste

 • Cuvânt de mulțumire (provenit din bulgară) folosit de ortodocși pentru ceva primit de pomană.

 

14. Canon

 • Regulă, normă bisericească
 • Ansamblul cărților sfinte acceptate de Biserică
 • Pedeapsă dată de Biserică la călcarea unui canon
 • Fig. Suferință, chin. 
 • Carte așezată pe altar, care cuprinde anumite rugăciuni ale liturghiei. 
 • Cântare bisericească.

 

15. Catafalc

 • postament înalt pe care se așază sicriul sau, la comemorări, efigia unei persoane defuncte.

 

16. Catapeteasmă

 • Draperie brodată, în vechile temple ebraice, care separa „sfânta” (naosul) de „sfânta sfintelor” (sanctuarul).
 • Perete despărțitor (împodobit cu icoane) între altar și naos, în bisericile ortodoxe; iconostas. 3. Perdea brodată care închide ușile împărătești ale iconostasului.

 

17. Cateheză

 • Instruire religioasă prin întrebări și răspunsuri

 

18. Caterisire

 • Demitere din funcție a unui preot; excludere a unui călugăr dintr-o comunitate monahală

 

19. Cavou

 • Construcție funerară (într-un cimitir sau în alt loc de înmormântare) cu una sau mai multe cripte. 

 

20. Chilie

 • Odăiță în interiorul unei mănăstiri, în care locuiește un călugăr sau o călugăriță

 

21. Chivot

 • Casetă de argint în formă de bisericuță așezată în altar, în care se păstrează sfânta împărtășanie, sfântul mir, moaște sau alte obiecte sfințite
 • Ladă în care evreii mozaici țineau tablele legii.

 

22. Conversiune 

 • Trecerea de la o religie la alta

 

23. Criptă 

 • Construcție (mai ales în forma unei bolți sub biserică) în care se depun sicriele morților;
 • Cavou subteran, construit sub o biserică sau sub un monument.

 

24. Dric

 • Vehicul special, tras de cai, care poartă mortul la groapă; car mortuar. 

 

25. Heruvim

 • Înger care urmează ierarhic după arhangheli. 

26. Împărtășanie

 • Ritual în religia creștină care constituie una dintre cele șapte taine și care constă în gustarea de către credincioși a vinului și a pâinii sfințite de preot, simbol al sângelui și al trupului lui Hristos; euharistie, cuminecătură, grijanie.

 

27. Înhumare

 • Înmormântare, înhumație

 

28. Liturghie

 • Serviciu divin creștin (ortodox) în cadrul căruia are loc săvârșirea Sfintelor Taine duminica și la sărbătorile religioase, iar în mănăstiri zilnic.
 • “A da (o) liturghie” = a aduce preotului o ofrandă pentru a pomeni numele persoanelor (în viață sau decedate) din familie cu prilejul oficierii liturghiei.

 

29. Mătanie

 • Înclinare până la pământ făcută de credincioși în semn de venerație și de pocăință. 
 • Plecăciune adâncă în semn de respect; temenea, ploconeală.

 

30. Moliftă

 • (În ritualul Bisericii ortodoxe) Rugăciune citită de preot pentru iertarea păcatelor, în împrejurări speciale

 

31. Naos

 • Partea principală a unei biserici ortodoxe, situată între altar și pronaos

 

32. Paraclis

 • Capelă construită alături de o biserică, într-un cimitir, în interiorul unei clădiri
 • (În religia creștină ortodoxă) Slujbă religioasă de laudă și de invocare a Fecioarei Maria, a lui Isus sau a unui sfânt; rugăciunea închinată unuia dintre aceștia.

 

33. Pomelnic

 • Listă cu numele persoanelor, în viață sau decedate, pe care le pomenește preotul la slujbe sau în rugăciuni.

 

34. Post

 • Restricție de a mânca unele alimente (de origine animală) prescrisă credincioșilor de către Biserică în anumite zile sau în anumite perioade ale anului. 

 

35. Prescură

 • Pâinișoară rotundă sau în formă de cruce, făcută din aluat dospit, folosită în ritualul creștin ortodox pentru pregătirea împărtășaniei și a anafurei. 

 

36. Profeție

 • Prorocire, prezicere, prevestire

 

37. Pronaos

 • Parte a bisericilor creștine (situată la intrare) care precedă naosul. 
 • Încăpere a unui templu grec, situată în fața sanctuarului și servind drept vestibul.

 

38. Rânduială

 • Ceremonial, forme statornicite; datină, obicei, regulă. 

 

39. Spovedanie

 • Faptul de a (se) spovedi; mărturisire. 
 • Ceremonia mărturisirii păcatelor în fața preotului. 

 

40. Tămâie

 • Substanță rășinoasă obținută prin crestare din scoarța livanului, solidificată sub forma unor boabe neregulate, de culoare roșiatică sau gălbuie, care, prin ardere, produce un fum cu miros aromat pătrunzător, folosită în ceremoniile religioase.

 

Sursele folosite pentru realizarea acestui articol:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Glosar_de_creștinism 

https://dexonline.ro/definitie

Comentarii
Articole recomandate